Weronika Kołodziejska

+48 664 345 679

domfinansowy@axopartner.pl

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia majątkowe mają na celu z jednej strony chronić przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej zaś zabezpieczać interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

Kupując nieruchomość poprzez kredyt, bank wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia tej nieruchomości jako zabezpieczenie spłaty kredytu gdyby doszło do nieszczęśliwych zdarzeń. 

Co ważne, bank wymaga tylko ubezpieczenia bryły kupowanej nieruchomości czyli potocznie nazywanej  murami.  Częstym zjawiskiem przy ubezpieczeniu nieruchomości w banku wraz z kredytem jest brak ubezpieczenia ruchomości, rzeczy osobistych, od kradzieży jak również OC Odpowiedzialności Cywilnej za szkody osobom trzecim.

Podstawowym przykładem dla OC jest zdarzenie losowe zalania sąsiada przez nieszczelny układ wodny lub grzewczy.

Pytaj zawsze o dokładny zakres swojego ubezpieczenia a doradca podpowie co jeszcze można ubezpieczyć w nowoczesnej polisie.  

 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie pozwala chronić przed skutkami utraty tego co jest dla nas najcenniejsze czyli życia i zdrowia.

Któż z nas nie słyszał o wypadkach czy chorobach, które spowodowały, iż plany czy zobowiązania nie mogły być już realizowane.
Ubezpieczenie stwarza bezpieczeństwo i pewność przyszłości naszej i naszych bliskich. Pomagają w trudnych i złych chwilach, które mogą spotkać każdego z nas.

Kupując nieruchomość dla swoich potrzeb życiowych, musimy liczyć się z tym, że będą z nią związane stałe koszty utrzymania tej nieruchomości.

Warto więc zabezpieczyć bliskich przed problemami finansowymi gdy z powodu utraty zdrowia lub życia utracony zostanie stały dochód. Odpowiednie ubezpieczenie zabezpieczy środki na czynsz i inne opłaty mieszkania.

Jeżeli kupujesz nieruchomość za pomocą kredytu to do tych kosztów należałoby doliczyć sumę ubezpieczenia na spłatę tego kredytu tak aby nie był on obciążeniem.

Takie ubezpieczenie będzie również wymagane przez bank jako zabezpieczenie kredytu.

Masz pytania skontaktuj się z naszym specjalistą.